Tietosuojaseloste, Henkilötietolaki (523/199)

22.5.2018


Yleistä:        
Koulutettuna hierojana, terveydenhuollon ammattilaisena ja yrittäjänä, kerään asiakkaistani hoidon ja asiakassuhteen kannalta vain olennaiset tiedot. Ammatinharjoittajana olen vastuussa keräämistäni asiakastiedoista, niiden säilyttämisestä ja suojaamisesta.
Koulutettu hieroja on vaitiolovelvollinen ja asiakastiedot ovat lain mukaan salassa pidettäviä, eikä tietoja luovuteta eteenpäin.
 
Rekisterinpitäjä/ yhteyshenkilö:
Proaskel – Hani Deraz
Lemminkäisenkatu 32 A
20520 Turku
Puh: 045 1513 750

info@proaskel.fi
Y- tunnus: 2780058-5
 
Rekisterin nimi:
Proaskel – asiakasrekisteri
 
Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoitus:
Rekisterin henkilötietoja käytetään Proaskeleen asiakkaiden eduksi. Tarkoituksena on turvata asiakkaalle/ potilaalle mahdollisimman hyvä ja turvallinen hoito sekä toimiva asiakassuhde. Keräämme ainoastaan asiakassuhteen ja hoidon kannalta tarpeellista tietoa.
Kerättävät tiedot ovat tarkoitettu potilasturvallisuudesta huolehtimiseen, palveluiden ja tuotteiden tuottamiseen sekä toimittamiseen asiakkaalle, asiakassuhteen ylläpitämistä, kehittämistä ja tilastointia varten.Noudatettavia lakeja:
Henkilötietolaki 523/1999
Kuluttajansuojalaki 393/2014
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992
Sähköisen viestinnän tietosuojalaki 516/2004
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 30.3.2009/298
 

Rekisteriin kirjattavat tiedot:
Henkilötiedot: etunimi, sukunimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, (alaikäisen asiakkaan huoltajan nimi ja yhteystiedot), työ/ ammatti, harrastukset.


Terveydentilaa koskevat tiedot: mahdollinen lääkitys, mahdolliset materiaaliyliherkkyydet, sydän- ja verisuonisairaudet, kohonnut verenpaine, diabetes, kasvaimet, astma, tuki- ja liikuntaelinsairaus.


Hoitotapahtumaa koskevat tiedot: hoitoon tulon syy/ mahdollinen diagnoosi, aikaisemmat hoidot tai tutkimukset (tarvittaessa liitteet), anamneesi, tämänhetkinen tila, toiminnalliset liiketestit

Tietojen kerääminen:
Tietoja kerätään esitietolomakkeesta, alkuhaastattelusta ja hoidon aikana saaduista lisätiedoista.
Sähköpostin ja nettiajanvarauksen välityksellä tullutta tietoa voidaan kerätä, jos sillä on hoidon tai muun yritystoiminnan kannalta merkitystä.


Tietojen luovuttaminen:
Tietoja ei luovuteta Proaskeleen ulkopuolelle, ilman asiakkaan/ potilaan kirjallista lupaa. Tarvittaessa potilasasiakirjat luovutetaan kopioina eteenpäin ja luovuttamisesta tehdään aina merkintä asiakirjaan. Merkintä tehdään myös siitä, mikäli asiakas/ potilas on kieltänyt tietojensa luovuttamisen.
 
Asiakkaalla on oikeus saada nähtäväksi ja tarkistettavaksi hänestä kerätyt tiedot. Tarkastusta koskeva pyyntö tulee tehdä henkilökohtaisen käynnin yhteydessä ja asiakkaan henkilöllisyydestä varmistutaan. Asiakas voi myös esittää tiedon korjaamista koskevan pyynnön. Pyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä ja asiakkaan henkilöllisyydestä varmistutaan. Tiedot korjataan tarvittaessa. Asiakkaalla on myös oikeus saada halutessaan kopiot potilasasiakirjoista sekä tietoa hänestä kerätyistä tiedoista.
Henkilötietoja ei myydä tai muutoin luovuteta kolmannelle osapuolelle.


Henkilötietojen luovuttaminen EU-maiden ulkopuolelle:
Potilastietoja ei siirretä, säilytetä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet: 
Manuaaliset asiakastiedot/ potilastiedot (hieronnan esitietolomake) säilytetään asiakaskansioissa lukollisessa kaapissa Proaskeleen toimitiloissa. Kansiossa oleviin tietoihin on pääsy ainoastaan hoitosuhteessa olevilla työntekijöillä.
Manuaaliset tiedot säilytetään lain edellyttämän ajan. (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 30.3.2009/298)
 
www.slotti.fi- ajanvarausjärjestelmään tallentuvat ajanvarauksen tiedot eivät ole nähtävissä muille asiakkaille. Proaskeleen ajanvarauskalenteria käytetään tietokoneella käyttäjätunnuksilla ja salasanalla.
Slotti.fi poistaa vanhentuneet henkilötiedot automaattisesti 36 kk kuluttua.

 

Tietosuojaseloste, Henkilötietolaki (523/199)

22.5.2018


Yleistä:        
Koulutettuna hierojana, terveydenhuollon ammattilaisena ja yrittäjänä, kerään asiakkaistani hoidon ja asiakassuhteen kannalta vain olennaiset tiedot. Ammatinharjoittajana olen vastuussa keräämistäni asiakastiedoista, niiden säilyttämisestä ja suojaamisesta.
Koulutettu hieroja on vaitiolovelvollinen ja asiakastiedot ovat lain mukaan salassa pidettäviä, eikä tietoja luovuteta eteenpäin.
 
Rekisterinpitäjä/ yhteyshenkilö:
Proaskel – Hani Deraz
Lemminkäisenkatu 32 A
20520 Turku
Puh: 045 1513 750

info@proaskel.fi
Y- tunnus: 2780058-5
 
Rekisterin nimi:
Proaskel – asiakasrekisteri
 
Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoitus:
Rekisterin henkilötietoja käytetään Proaskeleen asiakkaiden eduksi. Tarkoituksena on turvata asiakkaalle/ potilaalle mahdollisimman hyvä ja turvallinen hoito sekä toimiva asiakassuhde. Keräämme ainoastaan asiakassuhteen ja hoidon kannalta tarpeellista tietoa.
Kerättävät tiedot ovat tarkoitettu potilasturvallisuudesta huolehtimiseen, palveluiden ja tuotteiden tuottamiseen sekä toimittamiseen asiakkaalle, asiakassuhteen ylläpitämistä, kehittämistä ja tilastointia varten.Noudatettavia lakeja:
Henkilötietolaki 523/1999
Kuluttajansuojalaki 393/2014
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992
Sähköisen viestinnän tietosuojalaki 516/2004
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 30.3.2009/298
 

Rekisteriin kirjattavat tiedot:
Henkilötiedot: etunimi, sukunimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, (alaikäisen asiakkaan huoltajan nimi ja yhteystiedot), työ/ ammatti, harrastukset.


Terveydentilaa koskevat tiedot: mahdollinen lääkitys, mahdolliset materiaaliyliherkkyydet, sydän- ja verisuonisairaudet, kohonnut verenpaine, diabetes, kasvaimet, astma, tuki- ja liikuntaelinsairaus.


Hoitotapahtumaa koskevat tiedot: hoitoon tulon syy/ mahdollinen diagnoosi, aikaisemmat hoidot tai tutkimukset (tarvittaessa liitteet), anamneesi, tämänhetkinen tila, toiminnalliset liiketestit

Tietojen kerääminen:
Tietoja kerätään esitietolomakkeesta, alkuhaastattelusta ja hoidon aikana saaduista lisätiedoista.
Sähköpostin ja nettiajanvarauksen välityksellä tullutta tietoa voidaan kerätä, jos sillä on hoidon tai muun yritystoiminnan kannalta merkitystä.


Tietojen luovuttaminen:
Tietoja ei luovuteta Proaskeleen ulkopuolelle, ilman asiakkaan/ potilaan kirjallista lupaa. Tarvittaessa potilasasiakirjat luovutetaan kopioina eteenpäin ja luovuttamisesta tehdään aina merkintä asiakirjaan. Merkintä tehdään myös siitä, mikäli asiakas/ potilas on kieltänyt tietojensa luovuttamisen.
 
Asiakkaalla on oikeus saada nähtäväksi ja tarkistettavaksi hänestä kerätyt tiedot. Tarkastusta koskeva pyyntö tulee tehdä henkilökohtaisen käynnin yhteydessä ja asiakkaan henkilöllisyydestä varmistutaan. Asiakas voi myös esittää tiedon korjaamista koskevan pyynnön. Pyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä ja asiakkaan henkilöllisyydestä varmistutaan. Tiedot korjataan tarvittaessa. Asiakkaalla on myös oikeus saada halutessaan kopiot potilasasiakirjoista sekä tietoa hänestä kerätyistä tiedoista.
Henkilötietoja ei myydä tai muutoin luovuteta kolmannelle osapuolelle.


Henkilötietojen luovuttaminen EU-maiden ulkopuolelle:
Potilastietoja ei siirretä, säilytetä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet: 
Manuaaliset asiakastiedot/ potilastiedot (hieronnan esitietolomake) säilytetään asiakaskansioissa lukollisessa kaapissa Proaskeleen toimitiloissa. Kansiossa oleviin tietoihin on pääsy ainoastaan hoitosuhteessa olevilla työntekijöillä.
Manuaaliset tiedot säilytetään lain edellyttämän ajan. (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 30.3.2009/298)
 
www.slotti.fi- ajanvarausjärjestelmään tallentuvat ajanvarauksen tiedot eivät ole nähtävissä muille asiakkaille. Proaskeleen ajanvarauskalenteria käytetään tietokoneella käyttäjätunnuksilla ja salasanalla.
Slotti.fi poistaa vanhentuneet henkilötiedot automaattisesti 36 kk kuluttua.